Nahrávám...

pátek 20. května 2011

Jména a jejich význam

Filip
Svátek: 26. 5.
Původ:řecký
Význam jména: Toto jméno je složeno z řeckých slov philos a hippos a jeho význam je tedy "milovník koní".
Variace jména: Fíďa, Fíla, Fífa, Filípek...
Poznámka: V zahraničí se většinou na začátku užívá původní "Ph" (např. Philippe, Philip), v Maďarsku má toto jméno podobu Fulop.

Petra
Svátek: 17. 8.
Původ: řecký
Význam jména: Ženská podoba k Petr. Jméno pochází z řeckého slova pétrá - "skála". Někdy se udává také jako překlad aramejského jména Kéfas, Kepfa, což ovšem opět znamená "skála". Význam tedy je "skála", "skálopevný(á)" nebo "muž (žena) pevný(á) jako skála".
Variace jména: Péťa, Petruška, Peťka, Petulka, Peťulka, Petrunka, Petunka, Peťunka, Petruše , Petrana

Jan
Svátek: 24. 6.
Původ: hebrejský
Význam jména: Jedná se o osamostatnělou zkrácenou podobu německého jména Johannes, které má původ v hebrejském jménu Jochánán. Toto jméno je složeno ze slov Jahve "Bůh" a chanan "smilovat se". Význam jména je tedy "Bůh je milostivý".
Variace jména: Jenda, Jeník, Janík, Jéňa, Jano, Janeček, Janek, Honza, Honzík
Poznámka: Latinsky Joanes, německy Johannes (zkráceně také Johhan nebo Hans), anglicky John, Johny nebo Jack, francouzsky Jean, španělsky Juan, italsky Giovanni, maďarsky János, polsky Janusz, slovensky Ján.

Hana
Svátek: 15. 8.
Původ: hebrejský
Význam jména: Základem je hebrejské jméno Jochánán, Toto jméno je složeno ze slov Jahve "Bůh" a channá(h) "milost, smilovat se". Význam jména je tedy "Bůh je milostivý".
Variace jména: Hanka, Hanička, Hančí, Hanča, Handa, Haninka, Hanuška, Hanulka...
Poznámka: Ze stejného základu vycházejí další jména jako např. Anna, Jana, Johana atp.

Michala
Svátek: 19. 10.
Původ: hebrejský
Význam jména: Ženská podoba k mužskému jménu Michael (Michal). Biblické jméno vycházející z hebrejského Mi-cha-él. V překladu znamená "(kdo je) jako Bůh" nebo "podobný Bohu".
Variace jména: Míša, Miška, Mišák, Míšenka, Michalka
Poznámka: Rusky Michalina, maďarsky Mihaéla, francouzsky Michelle (Mišel).

Žádné komentáře:

Okomentovat